Demoliční a bourací práce

Domy a stavby demolujeme šetrnou technologií postupného odbourávání pomocí strojů nebo i ručně.