Přehled našich služeb v oblasti demoličních a bouracích prací

  • Vyklízení objektů
  • Demolice a bourání objektů (rodinné domy, činžovní domy, garáže, průmyslové objekty a drobné stavby)
  • Demolice a demontáž dřevěných konstrukcí
  • Bourání zpevněných betonových, základových nebo asfaltových ploch.
  • K těmto demolicím používáme bagry různých velikostí s výkonnými bouracími kladivy a s odborně proškolenou obsluhou
  • Domy a stavby demolujeme šetrnou technologií postupného odbourávání pomocí strojů nebo i ručně.
  • Veškerý odpad likvidujeme na skládkách k tomu určeným a recyklačních místech.
  • Na nakládku a odvoz používáme svou mechanizaci a dopravu.
  • Konzultace a rozpočty zdarma