Zemní a stavební práce Dřekoba s.r.o.

Hlavní činností naší firmy jsou přípravné práce pro stavby a s tím související dopravní činnost.

Přehled našich služeb v oblasti zemních a stavebních prací

 • Provedení kompletních zakázek v rámci oboru zemní a stavební činnosti za pomocí stavebních strojů našeho vozového parku
 • Výkop a odbahnění rybníků, čištění vodotečí
 • Výkop a příprava podloží pro komunikace, parkovací stání, příjezdové cesty
 • Výkop a pokládka panelových ploch
 • Kompletní realizace vodovodních a kanalizačních přípojek
 • Výkopy pro základy rodinných domků, bazénů, jímek, šachet
 • Úpravy stavebních pozemků a šachet
 • Zimní údržba komunikaci a zpevněných ploch
 • Doprava a odvoz stavebních materiálů (paletový , sypky, suť, zemina)
 • Přistavení kontejnerů pro likvidaci odpadů
 • Konzultace a rozpočty zdarma